Zajmuje się szeroko pojętą redefinicją strategii biznesowych i rynkowych i modeli biznesowych (modyfikacjami, restrukturyzacjami, …). Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie i znajomość branży Ho-Re-Ca. Praktyk - współwłaściciel restauracji. Pomysłodawca pierwszego w Polsce multi-partnerskiego programu lojalnościowego HoreCa Profit i serii poradników dla restauratorów – „1000 porad dla HoReCa” opartej na doświadczeniach restauratorów z USA.  Obecnie pracuje m.in. nad projektem platformy cateringowej MistrzowieodKuchni.pl oraz platformy optymalizacji kosztów zakupów zaopatrzeniowych  (e-procurement).

Doktor nauk ekonomicznych. Wywodzi się z sektora finansowego, (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,  fundusze inwestycyjne, w których pełnił różne funkcje menedżerskie w obszarach strategii rynkowych, marketingowych i sprzedażowych:  szef marketingu, sprzedaży, członek zarządu). Brał udział m.in. w opracowaniu strategii rynkowej dla Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., opracowanie strategii wejścia na rynek Czech dla Commercial Union S.A., opracowanie strategii wejścia na rynek Polski dla angielskiej Norwich Union.  Pomysłodawca wprowadzenia do PKO BP S.A. systemu restraukturyzacj procesów operacyjnych amerykańską metodą Six Sigma Lean Management. Zajmował się też organizacją finansowania projektów inwestycyjnych dla wielu inwestorów w różnych sektorów gospodarki (nieruchomości komercyjne, FMCG, OZE, produkcja spożywcza, Ho-Re-Ca).  Były pracownik naukowy w SGH (Katedra Marketingu w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) i wykładowca marketingu i strategii rynkowych (WIB).